Missie en Visie

Visie

Het belangrijkste woord voor het verbeteren van resultaten van een organisatie is BALANS. Als je in balans bent gaat alles beter, een mens in balans presteert beter, een schip in balans vaart sneller. Wil een organisatie zijn doelen halen en wendbaar in de wereld staan, dan moeten business en ICT elkaar in balans houden. Dit kan alleen als een bedrijf een duidelijke visie heeft en business en ICT met respect voor elkaars bijdrage aan het bedrijfsbelang samenwerken.
Het middel om de balans tussen business en ICT te bereiken is enterprise architectuur.
De visie van IT met VerVe op Enterprise Architectuur is dat Enterprise Architecture een middel is om essentiële kaders vast te leggen die nodig zijn om de inrichting van de business en de mogelijkheden van ICT met de beschikbare middelen op één lijn te brengen, zodat een bedrijf de beste waarde voor zijn geld krijgt en projecten zonder veel strubbelingen uitgevoerd kunnen worden.

Kernbegrippen voor het organiseren van vertrouwen in elkaar zijn Vakmanschap, Verbinden en Vertrouwen. Door deze begrippen te combineren met Lean en Agile onstaat een werkatmosfeer waarin de Balans een vanzelfsprekende resultante wordt. Iedere organisatie is uniek in zijn context, daarom heeft ook iedere organisatie een eigen benadering nodig. Daarom gelooft IT met VerVe ook in het ondersteunen van een bedrijf met een netwerk van specialisten, zodat we de unieke mix van kennis en ervaring kunnen aanbieden voor iedere oplossing.